fredag 3 januari 2014

#365 Övning (3/365)

Skam den som ger sig

Koncentrationen bland de små utövarna på hockeyrinken går inte att ta miste på. Det är alltid en fröjd att se hur energin från dem flödar. Hur de kan ge sig hän att åka i små små cirklar med både inner- som ytterskärsteknik under en timma är ibland en gåta. En gåta för svår för en oinvigd som undertecknad.
#365 Övning - ger färdigheter som vida överstiger den åskådande föräldraskarans förmågor.


1 kommentar: